Theses 

Usage of breathing, physical and relaxing exercises as daily tools for working with motivation and focus during schooling – Mgr. Martin Winkler

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Mgr. Martin Winkler

Bakalářská práce

Usage of breathing, physical and relaxing exercises as daily tools for working with motivation and focus during schooling

Usage of breathing, physical and relaxing exercises as daily tools for working with motivation and focus during schooling

Anotace: Bakalářská práce 'Využití dechových, fyzických a relaxačních technik při práci s motivací a soustředěním během běžné školní docházky' se snaží zdůraznit význam dechu a relaxace při výuce. Cílem práce je shromáždit dostupné informace k danému tématu, porovnat dostupné zdroje a informovat čtenáře – učitele o problematice. Dále se práce snaží najít propojení mezi dechovými, relaxačními a motivačními cvičeními a běžným školním prostředím a zjistit, jaký názor mají učitelé a žáci na daná cvičení. Ve své práci téma představuji v teoretické části, po níž následuje část praktická, sestávající z výzkumu a praktických cvičení. Výsledky výzkumu jsou porovnány a vyhodnoceny na základě teorie obsažené v první části práce.

Abstract: The diploma thesis 'Usage of breathing, physical and relaxing exercises as daily tools for working with motivation and focus during schooling' aims to emphasize the significance of breathing patterns and relaxation during schooling. The objective of the thesis is to gather data on the topic and to compare available sources while informing the target reader, the teacher, of the issue. Furthermore the thesis attempts to establish a connection between the breathing, relaxing and motivational exercises and the typical school environment while establishing what opinion the educators and learners have towards the exercises. In my work I introduce the topic in the theoretical part and follow with the practical exercises themselves as well as the research in the practical part. The research results are compared and evaluated on the basis of the theoretical part of the thesis.

Keywords: anxiety, body posture, breath, breathing, breathing pattern, exercise, focus, learning, motivation, relaxation, schooling, stress, teaching, cvičení, dech, dechové techniky, dýchání, motivace, relaxace, soustředění, stres, školní výuka, tělesný postoj, učení, uvolnění, úzkost, výuka

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Ailsa Marion Randall

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 22:51, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz