Jakub Brejcha

Bakalářská práce

Postavení osob zdravotně postižených se zaměřením na neslyšící v letech 2007-2017 na českém trhu práce

The position of people with disabilities with a focus on the deaf people in 2007-2017 on the czech labor market
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o postavení osob zdravotně postižených na trhu práce a jejich postupném začleňování do pracovního procesu v průběhu let. Cílem bakalářské práce je zjistit postavení osob zdravotně postižených na českém trhu práce, zaměřené převážně na neslyšící osoby či osoby s vážnou poruchou sluchu. První část práce se zabývá osobami zdravotně postiženými na teoretické úrovni. Zahrnuje …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the position of people with disabilities in the labor market and their gradual integration into the work process over the years. The aim of this bachelor thesis is to find out the position of people with disabilities on the Czech labor market, focused mainly on deaf persons or persons with serious hearing impairment. The first part deals with people with disabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Petr Steiner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77104