Bc. Nikola Muzikářová

Bachelor's thesis

Informovanost studentek středních škol o antikoncepci

Awareness of high school students of contraception
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá informovaností studentek středních škol o antikoncepci. Teoretická část obsahuje stručnou fyziologii a anatomii mužských a ženských pohlavních orgánů, v krátkosti se zabývá historií antikoncepce a následně shrnuje přehled jednotlivých antikoncepčních metod, včetně jejich stručné charakteristiky, výhod, nevýhod a spolehlivosti. Dále popisuje výuku sexuální výchovy v českých …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on awareness of students of contraception. The theoretical part contains a brief physiology and anatomy of the male and female sex organs, covers the history of contraception and then summarizes various contraceptive methods, including their characteristics, advantages, disadvantages and reliability. It also describes the teaching of sex education in Czech schools. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Liana Greiffeneggová
  • Reader: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta