Bc. Nikola Muzikářová

Bakalářská práce

Informovanost studentek středních škol o antikoncepci

Awareness of high school students of contraception
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá informovaností studentek středních škol o antikoncepci. Teoretická část obsahuje stručnou fyziologii a anatomii mužských a ženských pohlavních orgánů, v krátkosti se zabývá historií antikoncepce a následně shrnuje přehled jednotlivých antikoncepčních metod, včetně jejich stručné charakteristiky, výhod, nevýhod a spolehlivosti. Dále popisuje výuku sexuální výchovy v českých …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on awareness of students of contraception. The theoretical part contains a brief physiology and anatomy of the male and female sex organs, covers the history of contraception and then summarizes various contraceptive methods, including their characteristics, advantages, disadvantages and reliability. It also describes the teaching of sex education in Czech schools. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Liana Greiffeneggová
  • Oponent: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta