Theses 

Informovanost studentek středních škol o antikoncepci – Bc. Nikola Muzikářová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Nikola Muzikářová

Bakalářská práce

Informovanost studentek středních škol o antikoncepci

Awareness of high school students of contraception

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá informovaností studentek středních škol o antikoncepci. Teoretická část obsahuje stručnou fyziologii a anatomii mužských a ženských pohlavních orgánů, v krátkosti se zabývá historií antikoncepce a následně shrnuje přehled jednotlivých antikoncepčních metod, včetně jejich stručné charakteristiky, výhod, nevýhod a spolehlivosti. Dále popisuje výuku sexuální výchovy v českých školách. Praktická část má za úkol zjistit míru informovanosti studentek středních škol o antikoncepci, což je zároveň cíl práce. Dalším cílem je porovnat výsledky bakalářské práce s výsledky předchozích průzkumů. Tato bakalářská práce je také využitelná jako informační materiál pro studentky středních škol.

Abstract: This bachelor thesis is focused on awareness of students of contraception. The theoretical part contains a brief physiology and anatomy of the male and female sex organs, covers the history of contraception and then summarizes various contraceptive methods, including their characteristics, advantages, disadvantages and reliability. It also describes the teaching of sex education in Czech schools. The practical part analyses awareness of high school students of contraception, which is also the aim of the work. Another aim is to compare the results of this bachelor thesis with the results of previous researches. This thesis can also be used as educational material for high school students.

Klíčová slova: antikoncepce, kontracepce, antikoncepční metody, sexuální výchova, contraception, contraceptive methods, sex education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Liana Greiffeneggová
  • Oponent: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 22:03, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz