Michal Valjent

Bachelor's thesis

Cenné papíry a jejich účtování

Securities and their accounts
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je charakterizovat různá kritéria členění cenných papírů a jejich následné ocenění a zaúčtování, které nastává v různých účetních situacích. Ve své práci jsem se zaměřil zejména na nejrozšířenější cenné papíry a těmi jsou akcie, dluhopisy a směnky. Na závěr své bakalářské práce uvádím souvislý příklad s účtováním a oceňováním různých cenných papírů.
Abstract:
The aim of this work is to describe different criterias of securities. Consequential appreciation of securities and puting them into account, which occurs to a variety of accounting situations. In my work I focused on the most extended securities which are stocks, bonds and bills. To conclusion of my bachelors's work I feature continuous example with accounting and appreciation of different kinds of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 2. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2009
  • Supervisor: Zdenka Cardová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/13571