Michal Valjent

Bakalářská práce

Cenné papíry a jejich účtování

Securities and their accounts
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je charakterizovat různá kritéria členění cenných papírů a jejich následné ocenění a zaúčtování, které nastává v různých účetních situacích. Ve své práci jsem se zaměřil zejména na nejrozšířenější cenné papíry a těmi jsou akcie, dluhopisy a směnky. Na závěr své bakalářské práce uvádím souvislý příklad s účtováním a oceňováním různých cenných papírů.
Abstract:
The aim of this work is to describe different criterias of securities. Consequential appreciation of securities and puting them into account, which occurs to a variety of accounting situations. In my work I focused on the most extended securities which are stocks, bonds and bills. To conclusion of my bachelors's work I feature continuous example with accounting and appreciation of different kinds of …více
 

Klíčová slova

cenné papíry akcie dluhopisy
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 2. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2009
  • Vedoucí: Zdenka Cardová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/13571