Jiří Rozum

Bakalářská práce

Druhová ochrana v rámci ochrany přírody a krajiny a její vývoj, trendy v posledních 25 letech – hodnocení a souhrn

Species conservation in the boarder of nature protection and her development through last 25 Years - evaluation and resume
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu zvláští i obecné ochrany druhů v rámci ochrany přírody zejména v českých zemích. Shrnuje historický vývoj druhové ochrany s důrazem na období od roku 1992 a popisuje současný systém ochrany druhů v České republice. V druhé části se práce zabývá jednotlivými nástroji druhové ochrany, diskutuje jejich aplikační praxi, efektivitu a závěrem předkládá některé návrhy na …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of special and general species conservation in the field of nature conservation, especially in the Czech lands. It summarizes the historicial development of species protection with emphasis on the period since 1992 and describes the curent system of species protection in the Czech Republic. In the second part, the thesis deals with individual species conservation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Růžička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS