BcA. Radek Zapadlo

Bakalářská práce

Veřejný koncert ze dne 11. 3. 2014

Public Concert from 11th March 2014
Anotace:
Veřejný koncert ze dne 11. března 2014, který se konal v komorních sále Hudební fakulty JAMU. Na koncertě vystoupilo jazzové kvarteto v čele s Radkem Zapadlem, ve druhé části koncertu vystoupili ještě dva hosté.
Abstract:
The public concert took place on March 11, 2014 in the Chamber hall of the Faculty of music at JAMU. The concert presented a jazz quartet with Radek Zapadlo as a band leader, the second part of the concert featured two more musicians as guests.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Rostislav Fraš
  • Oponent: Mgr. Jan Přibil, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/f25ep/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Jazzová interpretace

Práce na příbuzné téma

Všechny práce