Bc. Michal Janek

Bakalářská práce

Soudní kontrola veřejné správy, úloha správního a ústavního soudnictví v systému kontroly veřejné správy

Legal Control of Public Administration, the Role of Administrative and Constitutional Judiciary in the System of Public Administration Control
Anotace:
Předmětem této práce je zhodnocení soudní kontroly veřejné správy. V počátku své práce vysvětluji některé základní pojmy z oblasti veřejné správy, zabývám se pojmy veřejná správa a veřejná moc. Krátce pojednávám o historii správního soudnictví na našem území, a to od období Rakousko-Uherska, přes První republiku a socialistickou éru až po současnou dobu. Zmiňuji se o asi nejdůležitějším rozhodnutí …více
Abstract:
The aim of this work is to evaluate judicial control of public administration. At the beginning of this work I explain some basic terms within the field of public administration, I deal with the concept of public administration and public authority. I also provide a brief description of the history of administrative jurisdiction in the area of the present Czech Republic, namely starting with the period …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta