Mgr. Andrea Danišová

Bachelor's thesis

Case study: Motivation, evaluation preferences and personality of adult learners

Case study: Motivation, evaluation preferences and personality of adult learners
Abstract:
Anotácia Bakalárska práca Prípadová štúdia: Motivácia, evaluané preferencie a osobnos dospelých študentov pojednáva o potrebe uitea pozna svojich študentov a rozumie ich potrebám a individuálnym problémom. Motivané faktory, ktoré priviedli študentov k ueniu a potreba udrža ich motiváciu na o najvyššej úrovni sú alším bodom, o ktorom tento projekt pojednáva. Poslednou otázkou, ktorou sa táto práca zaoberá …more
Abstract:
Annotation The thesis Case study: Motivation, evaluation preferences and personality of adult learners deals with the need of a teacher to know his or her students and to understand their needs and individual issues. The motivational factors that brought the students to the class and the need to keep the motivational level of the students as high as possible are other issues to be addressed in this …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2006
  • Supervisor: Mgr. Naděžda Vojtková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Foreign Languages - English