Bc. Anna Dobřichovská, DiS.

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření u anesteziologické sestry na operačním sále

Burnout Syndrome at Anestheziology Nurse in Operating Theatre
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření u anesteziologických sester na operačním sále. Teoretická část je věnována anestezii, jejímu rozdělení, práce anesteziologické sestry, syndromu vyhoření, stresu, psychologické pomoci zdravotníkům a motivaci sester. Průzkumná část je realizována pomocí kvantitativního sběru dat dotazníku vlastní konstrukce. Průzkumu se zúčastnilo 63 respondentů …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the issue of burnout syndrome in anesthesiology nurses in the operating room. The theoretical part is devoted to anesthesia, its division, the work of an anesthesiology nurse, burnout syndrome, stress, psychological help for health professionals and nurses' motivation. The exploratory part is realized by means of quantitative data collection of a questionnaire of own …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2024
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Marková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická