Bc. Rudolf BOHUSLAV

Diplomová práce

Termodynamická optimalizace Rankinova cyklu

Thermodynamic optimization of the Rankine cycle
Anotace:
Diplomová práce obsahuje popis Rankinova cyklu a jeho modifikací. Dále jsou definovány kritéria pro analýzu a optimalizaci cyklu, konkrétně energie, entropie, exergie a entransie. Tyto kritéria jsou použity pro analýzu a optimalizaci Rankinova cyklu. V práci jsou rovněž provedeny numerické výpočty na existujících příkladech z odborné literatury.
Abstract:
The diploma thesis contains description of Rankine cycle and its modifications. Next there are defined criteria for analysis and optimization of cycle, namely energy, entropy, exergy and entransy. These criteria are used for analysis and optimization of Rankine cycle. Furthermore, numerical calculations are done for existing examples from professional literature.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Petr Eret, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOHUSLAV, Rudolf. Termodynamická optimalizace Rankinova cyklu. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení