Bc. Tatiana Čoneva

Bakalářská práce

Finančné plánovanie podniku ABC

Financial planning of company ABC
Abstract:
Planning is one of the basic management functions. The main objective is to create plans for achieving the objectives, measures and actions. The work is approaching the issue of financial planning in theory, through methods to analyze a company and create long-term financial plan. Through the methods of financial analysis, we analyze company and then using the method of percentage of turnover, we developed …více
Abstract:
Plánovanie je jednou zo základných funkcií manažmentu. Hlavným cieľom je tvorba plánov za účelom dosahovania cieľov, opatrení a činností. Cieľom bakalárskej práce je priblížiť problematiku finančného plánovania v teoretickej rovine, prostredníctvom metód analyzovať spoločnosť a vytvoriť dlhodobý finančný plán. Prostredníctvom metód finančnej analýzy sme rozanalyzovali spoločnosť a následne pomocou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Radoslav Bajus, PhD.
  • Oponent: Ing. Marián Gál, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management