Bc. Michal Juříček

Diplomová práce

Vliv hospodaření a podmínek prostředí na druhové složení flóry a vegetace rybníků

The influence of management and environmental conditions on the flora and vegetation of fishponds
Anotace:
Studované území Českomoravské vrchoviny, Pohořelicka a Boskovicka nebylo dosud v rámci rybniční vegetace a flóry příliš zkoumáno, zvláště pak ne ve vztahu k rybničnímu hospodaření a různým podmínkám prostředí. V letech 2007–2008 jsem ve studovaném území zaznamenal flóru a vegetaci 56 rybníků a druhové spektrum k 6 sádkovým komplexům. Pomocí shlukové analýzy jsem soubor rybníků rozdělil do sedmi skupin …více
Abstract:
The area in the Czech-Moravian Highlands, and areas near Pohořelice and Boskovice wasn’t yet studied with a view to the flora and vegetation of ponds, especially not by its relationship to a pond management and to various environmental conditions. I recorded the vegetation and flora of 56 ponds and species variation in complex of six storage ponds in the study area during 2007–2008. Using cluster analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Šumberová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta