Irena GRILLINGEROVÁ

Bakalářská práce

Role a pozice strany Die Linke ve stranickém systému Spolkové republiky Německo (analýza politické strany z hlediska teorie koalic)

Role and position of the party Die Linke party system in the Federal Republic of Germany (analysis of political parties in terms of the theory of coalitions)
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaká je současná role a pozice strany a jaké jsou důvody jejího postavení v německém stranickém systému. Teoretická část čtenáře seznámila konceptem antisystémovosti spolu s teorií koalice, přičemž tato část byla soustředěná na vztah antisystémovosti a teorie koalice. V první teoretické části byl také nastíněné teoretické podmínky, podle níž strany vstupují …více
Abstract:
The aim of this thesis was to discover the role and the position of the party and the reasons for its position in the German party system. The theoretical part provides the reader with the concept of antisystemicity along with the theory of coalition. This part was focused on the relationship between the theory of coalition and antisystemicity. In the first theoretical part the outline of theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Jurek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRILLINGEROVÁ, Irena. Role a pozice strany Die Linke ve stranickém systému Spolkové republiky Německo (analýza politické strany z hlediska teorie koalic). Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie