Irena GRILLINGEROVÁ

Bachelor's thesis

Role a pozice strany Die Linke ve stranickém systému Spolkové republiky Německo (analýza politické strany z hlediska teorie koalic)

Role and position of the party Die Linke party system in the Federal Republic of Germany (analysis of political parties in terms of the theory of coalitions)
Abstract:
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaká je současná role a pozice strany a jaké jsou důvody jejího postavení v německém stranickém systému. Teoretická část čtenáře seznámila konceptem antisystémovosti spolu s teorií koalice, přičemž tato část byla soustředěná na vztah antisystémovosti a teorie koalice. V první teoretické části byl také nastíněné teoretické podmínky, podle níž strany vstupují …more
Abstract:
The aim of this thesis was to discover the role and the position of the party and the reasons for its position in the German party system. The theoretical part provides the reader with the concept of antisystemicity along with the theory of coalition. This part was focused on the relationship between the theory of coalition and antisystemicity. In the first theoretical part the outline of theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Petr Jurek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GRILLINGEROVÁ, Irena. Role a pozice strany Die Linke ve stranickém systému Spolkové republiky Německo (analýza politické strany z hlediska teorie koalic). Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Political Science / Political Science