Bc. Tomáš Saladiak

Master's thesis

Projektivní techniky v marketingovém výzkumu

The role of projective techniques in the marketing research
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na kvalitativní metody marketingového výzkumu a to především na projektivní techniky. Tyto techniky nám mohou pomoci odhalit podvědomé rozhodování zákazníků, a proto jsou tak důležité. V teoretické části si nejdříve ve stručnosti představíme marketingový výzkum a jeho dělení. Poté se detailněji věnujeme projektivním technikám. Ty si představíme, rozdělíme a některé techniky si …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on qualitative marketing research methods, especially on projective techniques. These techniques can uncover subconscious customer choice, so that is the reason why they are so important. In the theoretical part of thesis, we firstly introduce marketing research and its division. Then we focus on projective techniques. We will introduce them, divide and some of them will …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Reader: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication