Bc. Kamila BACHOROVÁ

Bakalářská práce

Výživa a stravování dětí v MŠ v projektu Skutečně zdravá škola

Kindergarten children Nutrition and diet in a project Truly healthy school
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zjistit spokojenost vybraných mateřských škol a rodičů dětí těchto škol se změnou stravování ve školních jídelnách iniciovanou programem Skutečně zdravá škola, který je pod záštitou Ministerstva životního prostředí, a též spokojenost s programem Skutečně zdravá škola samotným. Výzkumný soubor tvoří rodiče dětí ze tří vybraných mateřských škol z Ústeckého a Plzeňského kraje …více
Abstract:
The aim of the thesis is to find out the satisfaction of selected kindergartens and parents of children of these schools with the change of boarding in school canteens initiated by the program The Truly Healthy School, which is under the auspices of the Ministry of the Environment, as well as the satisfaction with the program itself. The research group consists of parents of children from three selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Kubátová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BACHOROVÁ, Kamila. Výživa a stravování dětí v MŠ v projektu Skutečně zdravá škola. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta