Theses 

Výživa a stravování dětí v MŠ v projektu Skutečně zdravá škola – Bc. Kamila BACHOROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kamila BACHOROVÁ

Bakalářská práce

Výživa a stravování dětí v MŠ v projektu Skutečně zdravá škola

Kindergarten children Nutrition and diet in a project Truly healthy school

Anotace: Cílem bakalářské práce je zjistit spokojenost vybraných mateřských škol a rodičů dětí těchto škol se změnou stravování ve školních jídelnách iniciovanou programem Skutečně zdravá škola, který je pod záštitou Ministerstva životního prostředí, a též spokojenost s programem Skutečně zdravá škola samotným. Výzkumný soubor tvoří rodiče dětí ze tří vybraných mateřských škol z Ústeckého a Plzeňského kraje a personál těchto mateřských škol. Výzkum byl proveden kvantitativní formou, metodou dotazníku. Prostřednictvím dotazníku určeného rodičům byly zjišťovány jejich názory na program, s pomocí dotazníku určeného vedení školských zařízení a jejich zaměstnancům byly zjišťovány zkušenosti škol s programem. Hlavním přínosem práce je zhodnocení společenského dopadu programu Skutečně zdravá škola.

Abstract: The aim of the thesis is to find out the satisfaction of selected kindergartens and parents of children of these schools with the change of boarding in school canteens initiated by the program The Truly Healthy School, which is under the auspices of the Ministry of the Environment, as well as the satisfaction with the program itself. The research group consists of parents of children from three selected kindergartens from the Ústí nad Labem Region and the Pilsen Region and staff of these nursery schools. The research was done in a quantitative way, using a questionnaire method. The survey of parents' opinions on the program was done with a parents´ questionnaire. The experience of schools with the program was surveyed using a questionnaire designed for school facilities management and their staff. The main benefit of this thesis is the evaluation of the social impact of The Truly Healthy School program.

Klíčová slova: dítě předškolního věku, mateřská škola, školní stravování, projekt Skutečně zdravá škola, vyhovující a nevyhovující potraviny, prevence nadváhy a obezity, stravovací režim

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Kubátová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=178580 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

BACHOROVÁ, Kamila. Výživa a stravování dětí v MŠ v projektu Skutečně zdravá škola. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 06:33, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz