Ing. Václav PAPEŽ

Disertační práce

Archetypový přístup k modelování dat a metadat z oblasti elektroencefalografie a evokovaných potenciálů

Archetype-based approach for modelling of electroencephalographic/event-related potentials data and metadata
Anotace:
V současné době neexistuje obecný datový standard v oblasti experimentální elektroencefalografie a metody evokovaných potenciálů (EEG/ERP). Stávající snahy o vytvoření takového standardu jsou z většiny založeny na konvenčních přístupech a využívají generické datové formáty a kontejnery (např. HDF5, odML) oblíbené ve vědecké komunitě. Tato práce využívá medicínských/zdravotních charakteristik EEG/ERP …více
Abstract:
Currently, there is no common data standard in the experimental electroencephalography/event-related potential (EEG/ERP) domain. Existing standardization efforts are mainly based on the conventional approaches and use generic data formats and containers (e.g. HDF5, odML) popular in the research community. This work draws on the medical/health characteristics of EEG/ERP data and investigates the feasibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAPEŽ, Václav. Archetypový přístup k modelování dat a metadat z oblasti elektroencefalografie a evokovaných potenciálů. Plzeň, 2017. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Doktorský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika a výpočetní technika