Mgr. Katarína Šenkeříková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Zhodnocení procesu individuálního plánování s uživateli nízkoprahových zařízení pro děti a mládež se zaměřením na uživatele od 6 do 14 let a romské uživatele v NZDM ZRNKO Charity Vsetín.

Evaluation of the Proces of Individual Planning with Streetwork center Clients focused on Clients aged between 6 and 14 Years and Roma Clients in NZDM ZRNKO Charita Vsetín.
Abstract:
Moje absolventská práce se věnuje hodnocení individuálního plánování s uživateli v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (NZDM) na příkladu konkrétní služby NZDM ZRNKO Charity Vsetín. Jejím cílem je zhodnotit proces individuálního plánování v tomto zařízení se zaměřením na romské uživatele ve věku 6 až 14 let prostřednictvím empirického kvalitativního výzkumu. Nejdříve zodpovězením otázky, jestli …more
Abstract:
This graduate thesis deals with the evaluation of individual planning with clients of low-threshold services for young people, on the example of the NZDM ZRNKO service operated by Caritas Vsetín. The main objective is to evaluate the process of individual planning in this social service focused on Roma clients in the age of 6 to 14 years, by means of empirical qualitative research methods. First by …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Miloslava Šotolová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc