Bc. Denisa Kubíková

Bakalářská práce

Projektové řízení jako součást strategického řízení firem

Project Management as Part of the Strategic Management of Companies
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá základními pojmy, které se týkají strategického řízení, projektového řízení a vztahem mezi nimi. Blíže je rozebrán projekt jako předmět projektového řízení. Dále metody a standardy, které jsou nejčastěji v rámci projektového řízení používány. V praktické části byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Dotazník …více
Abstract:
Bachelor thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part summarizes basic concepts of strategic management, project management and thein mutual relations. Project, as the main subjekt of project management, is analyzed into closer detail as well as methods and standards which are most commonly used in respekt of the project ma-nagement. Questionnaires method was used in order …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek
  • Oponent: Ladislav Hádek, Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.