Theses 

Analýza cenové elasticity poptávky po pivu – Kateřina Hromadníková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Kateřina Hromadníková

Bachelor's thesis

Analýza cenové elasticity poptávky po pivu

The analysis of price elasticity of demand for beer

Abstract: Práce analyzuje cenovou elasticitu poptávky po pivu. Hypotéza o neelastické poptávce je ověřována na celostátní úrovni a na datech konkrétního pivovaru. K výpočtu elasticity je použita regresní analýza, konkrétně metoda nejmenších čtverců v logaritmickém tvaru. Do modelu vstupuje jako vysvětlovaná proměnná spotřeba piva, a jako vysvětlující proměnné cena lahvového piva (v případě konkrétního pivovaru cena za jeden hl piva), průměrný hrubý příjem na osobu a vývoj cenové hladiny. Hypotézu o cenově neelastické poptávce se podařilo potvrdit. Cenová elasticita poptávky po pivu se pohybuje v rozmezí hodnot -0,66 až -0,2. U konkrétního pivovaru však není vliv ceny prokázán. Jako signifikantní determinant se naopak jeví průměrný hrubý příjem na osobu. Z hlediska důchodové elasticity vykazuje pivo hodnoty luxusního statku v případě konkrétního pivovaru a nezbytného statku v případě celostátní úrovně.

Abstract: The thesis analyses price elasticity of beer demand. Hypothesis about inelastic demand is tested first for nationwide level and then on data of specific brewery. Elasticity was determined by regression analysis, specifically by ordinary least squares with all variables expressed in logarithmic form. Consumption of beer is the endogenous variable and price of bottled beer (price of one hectoliter of beer in case of brewery), average gross income and price level are in the role of the exogenous variables. The hypothesis about inelastic demand was successfully proved. Price elasticity estimates range from -0,66 to -0,2. In case of specific brewery price was not significant. On the other hand, average gross income seems to be the significant determinant. According to income elasticity beer seems to be luxury good in case of specific brewery and necessity in case of nationwide level.

Keywords: pivo, cenová elasticita poptávky, regresní analýza, spotřeba

Keywords: regression analysis, price elasticity of demand, beer, consumption

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2017
  • Supervisor: Michal Mirvald
  • Reader: Jan Babin

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53336

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 18:50, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz