Mgr. Karolína Sochorová

Diplomová práce

Mediální reprezentace papeže Františka v MF Dnes 13. 3. 2013 – 13. 3. 2015

Media representation of the Pope Francis in czech newspaper MF Dnes 13. 3. 2013 – 13. 3. 2015
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konstrukcí mediální reprezentace osobnosti papeže Františka v publicistických textech deníku Mladá fronta Dnes v období od 13. 3. 2013 do 13. 3. 2015. Cílem práce je charakterizovat strategie a postupy, prostřednictvím kterých je mediální reprezentace v analyzovaných textech vytvářena. Předmětem práce jsou vybrané publicistické články deníku Mladá Fronta Dnes, které byly nalezeny …více
Abstract:
Diploma thesis concentrates on media representation of the Pope Francis in czech newspaper MF Dnes during period 13. 3. 2013 – 13. 3. 2015. Thesis goal is to identify strategies and steps used to create media representation of the Pope Francis. Scope of work is analysis of selected articles from czech newspaper MF Dnes founded by Anopress. Discourse analysis by Norman Fairclough and Lakoff’s and Johnson …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií