Mgr. Miroslava Kupová

Bakalářská práce

Sugestopedie jako efektivní metoda výuky cizího jazyka pro žáky se specifickými poruchami učení a tělesným postižením

Suggestology as effective method of teaching a foreign language to pupils with specific learning difficulties and physical disabilities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá jednou z alternativních metod výuky cizích jazyků, sugestopedií, a problematikou vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. BP popisuje různé tradiční a alternativní výukové metody. Je zaměřena na metodu sugestopedie, na její historii a specifika. Popisuje vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a tělesným postižením a průběh sugestopedického kurzu. Byly …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with one of the alternative methods of teaching foreign languages, suggestology and the problems with teaching pupils with special educational needs. The bachelor describes different traditional and alternative educational methods.It is focused on suggestology, its history and its specifics. The bachelor describes the education of pupils with the specific learning disabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta