Jolana DOUŠKOVÁ

Bakalářská práce

Funkce cla ve vývojovém kontextu

The function of the customs duty in the development context
Anotace:
Bakalářská práce s názvem "Funkce cla ve vývojovém kontextu" se zabývá historickým vývojem cla a shrnuje důvody, kvůli kterým začalo být clo vybíráno. V práci jsou charakterizovány jednotlivé druhy cla a jejich vztah k funkcím, které clo plní. Jde o funkci fiskální, regulační, obchodněpolitickou a ochrannou. Dále je zde popsána právní úprava cla. Hlavní náplní práce je vývoj funkcí cla a to jak obecně …více
Abstract:
The bachelor thesis "Function of the customs duty in the development context" deals with the historical development of customs and the reasons why customs began to be collected. The author describes various types of customs and thein relation to the functions they perform. These functions are fiscal, regulatory, trade policy and protective. The thesis also summarizes the customs legislation. The main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2013
Zveřejnit od: 27. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
 • Vedoucí: JUDr. Pavel Matoušek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOUŠKOVÁ, Jolana. Funkce cla ve vývojovém kontextu. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 3. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 7sd0ja 7sd0ja/2
27. 3. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.