Mgr. Ester Hohnová

Diplomová práce

Citová vazba, hierarchie citové vazby, vnímání stresu, depresivní a úzkostná symptomatologie u vězeňské populace

Attachment, Attachment Hierarchy, Perceived Stress, Depression and Anxiety Symptoms in Prisoners
Anotace:
Tato práce si klade za cíl zjistit souvislosti dimenzí citové vazby s mírou vnímaného stresu, depresivní a úzkostnou symptomatologií u vězeňské populace v České republice. Dalším cílem je mapovat hierarchii citové vazby odsouzených a zjistit, zda se mezi vazbovými osobami vyskytují spoluvězni. Výzkumný soubor tvoří 61 prvovězněných mužů ve věku 19 – 63 let, odsouzených do výkonu trestu na základě nenásilné …více
Abstract:
The aim of this study is to investigate adult attachment and its connection to perceived stress, depression and anxiety symptoms in Czech prisoners. Another goal is to explore offenders‘ attachment hierarchy and to determine their preferences for fellow inmates as attachment figures. The sample consists of 61 men aged 19 – 63 years, incarcerated for the first time for non-violent offences. All of them …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií