Martina Vanišová

Bakalářská práce

Hospodářský vývoj Československa v období normalizace

Economic development of Czechoslovakia in the period of normalization
Anotace:
Tato práce se především zabývá hospodářským vývojem Československa v období normalizace, tedy v 70. a 80. letech 20. století, kdy skončily pokusy o reformy a byly nastaveny přísnější normy komunistického dohledu. Klade si za cíl ukázat nefunkčnost centrálně plánované ekonomiky na příkladu Československa ve zvoleném období. Práce analyzuje hospodářský a sociální vývoj země během jednotlivých pětiletých …více
Abstract:
This paper is primarily concerned with the economic development of Czechoslovakia in the period of normalization, in the 70s and 80s of the 20th century, when it ended attempts at reform and have been set stricter standards of the Communist supervision. It aims to show the malfunction of a centrally planned economy on the example of Czechoslovakia in the selected period. The thesis analyzes the economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2016
  • Vedoucí: Jan Šlajs
  • Oponent: Pavel Szobi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48862