Michaela Patková

Bakalářská práce

"Islámský extremismus" pohledu psychologie náboženství

"Islamic extremism" from the Perspective of Psychology of the Religion
Anotace:
Práce je zaměřena na islámský extremismus, který je v moderním světě přítomen v podobě globálního džihádismu, ale také v dalších formách, které se zde vyskytovaly již dříve. V práci je pojednáno o těchto nejrůznějších podobách islámského extremismu v muslimském světě, přičemž se zaměřuje právě na globální džihádismus v podobě al-Qáidy. Na příkladu dvou islámských extremistů, kteří mají spojitost s …více
Abstract:
The bachelor work is focused on the islamic extremism which exist in modern world like global jihadism but in other forms too. These forms were in our world previously. This work is about various forms of islamic extremism in muslim world and is concentrated on global jihadism in the form of al-Qáida. In this work are two examples of islamic extremism Usáma bin Ládina and Mahmúd Abouhalima which are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Vít Machálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Patková, Michaela. "Islámský extremismus" pohledu psychologie náboženství. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika