Ing. Štěpánka Vomočilová

Bakalářská práce

Propagace nevládní neziskové organizace Člověk v tísni

Selected non-governmental organization promotion People in Need
Anotace:
Cílem této práce je zmapovat fungování marketingové komunikace v neziskových organizacích a v neposlední řadě také rozebrat propagaci na tomto úzce zaměřeném trhu. Hlavní roli v bakalářské práci hraje analytické hodnocení projektu SOS Filipíny české neziskové organizace Člověk v tísni. V úvodu práce kategorizuji strukturu neziskového sektoru, jeho financování popisuji metody, jak mohou neziskové organizace …více
Abstract:
The aim of this thesis is to review the functioning of marketing communications in non-profit organizations and, last but not least, a promotion analysis in this narrowly focused market. The centrepiece of this thesis is an analytical assessment of the Czech NGO People in Need’s project SOS Philippines. The introduction to categorizes the structure of the non profit sector, its financing and describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní