Theses 

Propagace nevládní neziskové organizace Člověk v tísni – Ing. Štěpánka Vomočilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Štěpánka Vomočilová

Bakalářská práce

Propagace nevládní neziskové organizace Člověk v tísni

Selected non-governmental organization promotion People in Need

Anotace: Cílem této práce je zmapovat fungování marketingové komunikace v neziskových organizacích a v neposlední řadě také rozebrat propagaci na tomto úzce zaměřeném trhu. Hlavní roli v bakalářské práci hraje analytické hodnocení projektu SOS Filipíny české neziskové organizace Člověk v tísni. V úvodu práce kategorizuji strukturu neziskového sektoru, jeho financování popisuji metody, jak mohou neziskové organizace získat prostředky. Druhá, praktická část představuje přínos v podobě podrobné analýzy použitých marketingových nástrojů a technik komunikačních nástrojů při propagaci projektu SOS Filipíny. Poslední část je věnována efektivnosti komunikace a kritickému hodnocení použitých marketingových nástrojů, které lze využít v plánování projektů podobného charakteru. Práce tak nabízí unikátní pohled do konkrétního neziskového projektu od prvního impulzu k zahájení, shánění finančních prostředků skrze marketingové kanály až po finální vyhodnocení efektivity.

Abstract: The aim of this thesis is to review the functioning of marketing communications in non-profit organizations and, last but not least, a promotion analysis in this narrowly focused market. The centrepiece of this thesis is an analytical assessment of the Czech NGO People in Need’s project SOS Philippines. The introduction to categorizes the structure of the non profit sector, its financing and describes methods how NGOs can obtain finance. The merit of the second part consists in a detailed analysis of the marketing tools and techniques of communication tools used to promote the project SOS Philippines. The last section deals with communication effectiveness and a critical evaluation of the marketing tools that can be used in planning projects of a similar nature. The thesis offers a unique insight into a specific non-profit project from its initiation to fundraising through marketing channels and the final evaluation of its effectiveness.

Klíčová slova: Nevládní nezisková organizace, propagace, nástroje marketingové komunikace, analýza, Filipíny Non-governmental organization, promotion, marketing communication tools, analysis, the Philippines

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 17:46, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz