Mgr. Ondřej Güttner

Bakalářská práce

Sources of randomness: Overview of sources and their properties

Sources of randomness: Overview of sources and their properties
Anotace:
Práce zmiňuje různé typy zdrojů náhodnosti společně se dvěma způsoby jejich využití: extrakce náhodnosti a využití pro kryptografické účely. Cílem práce je nabídnout vysvětlení nejzajímavějších pojmů dané problematiky.
Abstract:
In this thesis various types of randomness sources are discussed. Two kinds of applications of the source outcome are presented: the randomness extraction and the use in cryptographic solutions. The aim of this work is to provide the explanation of most interesting notions of the mentioned themes.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Matej Pivoluska, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma