Bc. Iveta Daňhelová

Diplomová práce

Hodnocení výdajů obcí na ochranu vod

Municipal Water Protection Expenditures Assessment
Anotace:
Cílem práce „Hodnocení výdajů obcí na ochranu vod“ je pomocí analýzy výdajů obcí zhodnotit jejich návaznost na kvalitu vod. První část práce je zaměřena na poznatky, týkající se vody ve vztahu k lidskému spole-čenství, legislativní a ekonomické prostředí, jež kvalitu vod ovlivňuje a roli obce v této problematice. Následně jsou zkoumány výdaje obcí na ochranu vod podle faktorů, jež ovlivňují jejich …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis “Municipal Water Protection Expenditures Assessment” is to evaluate the continuity of the municipal water protection expenditures on the water quality. The first part of the the-sis includes findings about the water and society, institutional and economic environment that has an impact on water protection and the role of the municipality in this field. Subsequently, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Michal Struk, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dominika Tóthová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta