Jindřich Vrba

Bakalářská práce

Podpora cestovního ruchu v přeshraničních regionech na území ČR v rámci strukturálních fondů EU v období 2007-2013

Support of tourism in cross-border regions in Czech Republic within the programming period 2007-2013
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje využití strukturálních fondů na podporu cestovního ruchu v přeshraničních regionech na území České republiky v programovém období 2007-2013. Teoretická část práce vysvětluje potřebné pojmy a skutečnosti, které jsou klíčové pro praktickou část. Zahrnuje vývoj Evropy a Evropské unie, dále vysvětluje regionální politiku Evropské unie a jednotlivé strukturální fondy. Obsahuje …více
Abstract:
Bachelor thesis discusses utilization of structural funds to support tourism in cross-border regions in Czech Republic within the programming period 2007-2013. The theoretical part of the thesis explains particular terms, which are important for the practical part. It includes development of Europe and the EU; next it explains regional policy of the EU and individual structural funds. It also contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Antonín Dvořák
  • Oponent: Jan Žufan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76149