Silvie Mecková

Bachelor's thesis

Komparace postavení předsedy Poslanecké sněmovny za 1. Československé republiky a České republiky

Comparison of the position of the Speaker of the Chamber of Deputies of the First Czechoslovak Republic and the Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce “Komparace postavení předsedy Poslanecké sněmovny za 1. Československé republiky a České republiky” porovnává postavení předsedy dolní komory Parlamentu ve dvou politických systémech pomocí několika parametrů. Práce nahlíží na tuto funkci z pohledu pravomocí, které předsedovi vyplývají Ústavního zákona a ze zákona a jednacím řádu dolní komory. Dalšími aspekty, které práce komparuje …more
Abstract:
Bachelor thesis “Comparison of the position of the Speaker of the Chamber of Deputies of the First Czechoslovak Republic and the Czech Republic” compares position of the Speaker of the lower House of Parliament within two political systems using several indicators. The bachelor thesis analyzes the position through the lens of power granted to the Speaker by the Constitutional law and Rules of Procedure …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2021
  • Supervisor: Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CEVRO Institut