Bc. Ondřej Kacbal

Bakalářská práce

Marketingová komunikace pronájmu lodí v zahraničí

Marketing Communication of Boat Hire Abroad
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací pronájmu říčních lodí v zahraničí. V teoretické části jsou definovány pojmy: marketing, marketingový mix, marketingová strategie, marketingová analýza SWOT. Dále je popsán trh cestovního ruchu. Praktická část je věnována marketingové komunikaci cestovní agentury Crystal Cruise Travel s.r.o. V úvodu byla agentura charakterizována, byla popsána situační …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is the issue of marketing communication of boat hire abroad. Theoretical part is dedicated to definition of marketing, marketing mix, marketing strategy, SWOT analysis. The aspects of tourism are described. The practical part describes marketing communication of Crystal Cruise Travel s.r.o. The SWOT analysis is used and marketing communication is analysed. New approaches …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Oponent: Ing. Tereza Dvořáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní