Jana KOŘÍNKOVÁ

Bakalářská práce

Sociální rehabilitace u seniorů

Social Rehabilitation in Seniors
Anotace:
Název bakalářské práce je Sociální rehabilitace u seniorů. Sociální rehabilitace je zakotvena v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Popisuje soubor činností, které podporují uživatele domova pro seniory v jejich integraci do společnosti či ve zlepšení soběstačnosti a nezávislosti. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část práce se skládá z pěti okruhů …více
Anotace:
tné vazbě pro sociální pracovnice, nebo pro vedoucího domova pro seniory, kde byl výzkum realizován.
Abstract:
The title of the work is the social rehabilitation of the elderly. Social rehabilitation is enshrined in Act no. 108/2006 Coll. Social Services. It describes a set of activities that encourage user homes for the elderly in their integration into society or to improve self-sufficiency and independence. The thesis is divided into theoretical and research part. The theoretical part consists of five parts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2015
Zveřejnit od: 12. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Lenka Maťhová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŘÍNKOVÁ, Jana. Sociální rehabilitace u seniorů. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 8. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 7ssh1t 7ssh1t/2
12. 8. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
12. 8. 2015
Bulanova, L.
13. 8. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.