Shivaji Sambhaji Kadam, Ph.D.

Disertační práce

Synthesis and Structural Characterization of N-Substituted Azoles with Potential Pharmacological Activities

Synthesis and Structural Characterization of N-Substituted Azoles with Potential Pharmacological Activities
Anotace:
Cílem mé práce bylo syntetizovat a strukturně charakterizovat N-substituované azoly, které představují nepostradatelné složky biologických, farmaceutických a terapeutických léků. Tato výzkumná práce je členěna do dvou širokých kategorií: isochinolinové alkaloidy a pyrazolo[4,3-c]pyrazoly. Základní skelet kvartérních protoberberinových alkaloidů (QPAs) a kvartérních benzofenanthridinových alkaloidů …více
Abstract:
The main goal of our study was to synthesize and structurally characterize the N-substituted azoles. They are indispensable components of biological, pharmaceutical, and therapeutic drugs. This research work is structured into two broad categories: Isoquinoline alkaloids and Pyrazolo[4,3-c]pyrazoles. The basic skeleton of Quaternary Protoberberine Alkaloids (QPAs) and Quaternary Benzophenanthridine …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Miloš Buděšínský, PhD., prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chemie (čtyřleté) / Organická chemie