Denisa SZOTKOWSKÁ

Bakalářská práce

Prevence komplikací u dospělého pacienta s CŽK - praxe založená na důkazech

Prevention of complications in adult patiens with CVC - Evidence based Practice
Anotace:
Přehledová bakalářská práce se zabývá problematikou prevence komplikací vznikajících zavedením centrálního žilního katétru (dále CŽK). Hlavní cíl práce specifikují stanovené tři dílčí cíle. První dílčí cíl je zaměřen na impregnované CŽK, jejich cenu a nejefektivnější volbu místa zavedení katétru. Druhý dílčí cíl má specifikovat možnosti roztoků udržujících průchodnost CŽK a třetí možnosti vybraných …více
Abstract:
Overview bachelor thesis deals with problems prevention of complications arising from the introduction of a central venous catheter (futher CVC). The main objective of the thesis specifies fixed three sub-objectives. First sub-objective is focused on impregnated CŽK, their prices and the most efffective choices of place for introduction of catheter. Second sub-objective has specify possibilities solutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
 • Vedoucí: Mgr. Lenka Mazalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SZOTKOWSKÁ, Denisa. Prevence komplikací u dospělého pacienta s CŽK - praxe založená na důkazech. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 25. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 7sw6nn 7sw6nn/2
25. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
21. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.