Bc. Naorass Sail

Bachelor's thesis

Aplikace metodiky Business Process Management ve vybraném podniku

The Application of Business Process Management in the chosen company
Abstract:
Tématem této práce je aplikace metodiky Business Process Management ve vybraném podniku. Hlavním cílem bakalářské práce je realizovat jednotlivé kroky vedoucí k zavedení metodiky Business Process Management do společnosti. V práci jsou stanoveny následující cíle: analýza procesního řízení ve společnosti, identifikace problémů v oblasti procesního řízení ve společnosti a návrhy opatření ke zlepšení …more
Abstract:
The theme of this thesis is to apply the methodology of Business Process Management. The main aim of this thesis is to realize the individual steps leading to the establishment of a methodology of Business Process Management into company. The targets of the thesis are: analysing the process management in the company, identifying problems in the field of process management in the company and proposing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2015
  • Supervisor: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jan Švec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting