Bc. Martin Gloss

Master's thesis

Síla podnikové kultury a spokojenost zaměstnanců

The strength of corporate culture and satisfaction of employees
Anotácia:
Cílem diplomové práce „Síla podnikové kultury a spokojenost zaměstnanců v podniku“ je identifikovat podnikovou kulturu a její sílu ve vybraném podniku a následně provést analýzu vztahu mezi silou podnikové kultury a spokojeností zaměstnanců. Teoretická část práce se soustřeďuje na problematiku podnikové kultury, spokojenosti zaměstnanců a jejich vztahu, a představuje teoretický rámec pro provedený …viac
Abstract:
The goal of the diploma thesis „The strength of corporate culture and satisfaction of employees in organization” is to identify corporate culture in a chosen organization and to analyze the relationship between the strength of corporate culture and employee satisfaction. The theoretical part focuses on the topics of corporate culture, employee satisfaction and their relationship, and represents a theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedúci: Ing. Martina Rešlová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. et Ing. Lenka Janošová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta