Peter Baltazarovič

Bakalářská práce

Automatické zhodnotenie štýlu kódu pre jazyk Python

Automated assessment of Python code style
Abstract:
This bachelor thesis describes options of analyzing and automatic formating of coding style in Python. The thesis describes the analysis and comparison of available tools for finding stylistic errors in code and formatting of such code following the defined standard PEP 8. The selection of tools focuses on the simplicity of use for beginner programmers.
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami kontroly a automatického formátovania štýlu kódu v jazyku Python. Práca sa venuje rozboru a porovnaniu dostupných nástrojov na hľadanie štylistických chýb v kóde a formátovaním daného kódu v súlade s definovaným štandardom PEP 8. Výber nástrojov je zameraný na jednoduchosť použitia pre začínajúcich programátorov.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Čechák
  • Oponent: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika