Gabriela Husáková

Bakalářská práce

Analýza vztahu příjmové nerovnosti, indexu lidského rozvoje, přímých zahraničních investic a míry zdanění příjmů ve vybraných zemích světa v letech 2005-2017

Analysis of relationship between income inequality, human development index, foreign direct investment and personal income tax rate in selected countries during the years 2005-2017
Anotace:
Hlavním cílem této práce je odhalit, zda existuje korelace mezi příjmovou nerovností měřenou Giniho koeficientem a dalšími proměnnými, jako jsou přímé zahraniční investice měřené v poměru k hrubému domácímu produktu, míra zdanění příjmů fyzických osob z nejvyšších příjmových skupin a index lidského rozvoje. Po provedení korelační analýzy je zjištěn vztah mezi Giniho koeficientem a mírou zdanění nejvyšších …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to find out whether there is a correlation between income inequality measured through Gini coefficient and other variables as foreign direct investment measured as percentage of GDP, marginal personal income tax for the highest income groups, and human development index. Correlation analysis reveals that there is a relationship between the Gini coefficient and the tax …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Petr Steiner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76715