Zuzana Frenglová

Diplomová práce

Vliv spoílečné zemědělské politiky EU na český zahraniční obchod zemědělskými produkty

The influence of the Common Agricultural Policy of the European Union on the Czech international trade with agrarian products
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá společnou zemědělskou politikou Evropské unie a jejím vlivem na český zahraniční obchod agrárními produkty. Stěžejním cílem je zdůraznit hlavní změny v agrárním zahraničním obchodu po vstupu České republiky do EU, kterým zároveň došlo k plnému přijetí zásad společné zemědělské politiky. Nejprve se tato práce soustřeďuje na historický vývoj a fungování celého mechanismu …více
Abstract:
Submitted diploma work deals with the Common Agricultural Policy of European Union and its influence on the Czech international trade with agrarian products. Main objective of this thesis is to highlight the changes in agricultural international trade after the Czech Republic's EU accession, which also meant a full adoption of principles of the Common Agriculture Policy. First, the work is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2009
  • Vedoucí: Božena Plchová
  • Oponent: Jiřina Korandová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/8137