Bc. Kateřina Krajčová

Diplomová práce

Prosociální chování u dětí a mládeže vyrůstající v dětském domově

Prosocial Behavior of Children and Youth Raised in a Children's Homes
Anotace:
Diplomová práce se zabývá prosociálním chováním dětí a mládeže, kteří vyrůstají v institucionální péči, konkrétně v dětském domově. Teoretická část vymezuje prosociální chování jedince a konkrétní pojmy, které jsou s prosociálním chováním spojeny. Popisuje faktory, které prosociální chování ovlivňují i možnosti jeho rozvoje. Dále se věnuje institucionální péči a souvislostem, které jsou s ústavní péčí …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the prosocial behavior of children and youth who grow up in institucional care, especial in a Children's home. The theoretical part defines prosocial behavior of individual and specific notions associated with prosocial behavior. It describes factors which prosocial behavior influences possibilities of its development. It focuses on the institucional care and contexts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krajčová, Kateřina. Prosociální chování u dětí a mládeže vyrůstající v dětském domově. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika