Mgr. Eliška Kostková

Diplomová práce

Vliv humánně-animální interakce jakožto součásti vyučování v běžné třídě na prvním stupni základních škol

The Impact of Human-Animal Interactions as the Part of Teaching in the Common Class in the 1st Level of Elementary Schools
Anotace:
Práce se zabývá vlivem humánně-animálních interakcí na děti v běžné třídě na prvním stupni základní školy. V teoretické části popisuji historii vývoje pouta člověka a zvířete, konkrétně psa a člověka. V úvodu práce vymezuji terminologii v dané problematice. Dále se věnuji teoretickým východiskům humánně-animálních interakcí a zejména zahraničním studiím, prokazujícím jisté benefity vycházející z interakcí …více
Abstract:
This thesis deals with the influence of Human-Animal Interactions on children in the common class in the first level of elementary school. In the theoretical part, I am describing the history of development of the Human-Animal bond, specifically the human-canine bond. In the introduction, I am delimiting the terminology in this issue. Further, I am dealing with the theoretical basis of Human-Animal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma