Bc. Silvie Novotná

Bakalářská práce

Current Social Issues Reflected in the Characters of Sabaa Tahir's An Ember in the Ashes Series

Current Social Issues Reflected in the Characters of Sabaa Tahir's An Ember in the Ashes Series
Anotace:
Tato bakalářská práce se bude zabývat prvními třemi knihami z plánované tetralogie An Ember in the Ashes spisovatelky Sabyy Tahirové. Cílem práce bude analyzovat, jak jsou prostřednictvím vybraných postav reflektovány současné společenské problémy. Nejprve bude krátce představena autorka a její dílo, následně pak budou identifikovány základní společenské problémy, které se v knihách objevují. Nakonec …více
Abstract:
This bachelor thesis will focus on the first three books of the planned tetralogy An Ember in the Ashes written by Sabaa Tahir. The aim of this work is to analyze how the current social issues are reflected in the characters of the books. Firstly, the author and her work will be introduced. Secondly, the main social issues that appear in the books will be identified. Lastly, the way these problems …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 8. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/u3yy3/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 8. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Radek Glabazňa, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Diana Adamová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě