Bc. Dan Polanský

Bakalářská práce

Webová aplikace pro analýzu dat z databáze bio.tools

Web application for analysis of bio.tools data
Anotace:
V rámci evropského projektu ELIXIR byla vytvořena unikátní databáze bioinformatických nástrojů bio.tools, která se, na rozdíl od jiných podobných databází, zaměřuje hlavně na formální anotaci funkcí jednotlivých nástrojů. Tyto funkce popisuje ontologie EDAM. Práce navrhuje a implementuje webovou aplikaci, která bude přehledně zobrazovat vybrané přehledy a nejdůležitější statistiky nad daty z databáze …více
Abstract:
Within the European project ELIXIR, a unique database of bioinformatics tools called bio.tools was created. Bio.tools, unlike other similar databases, focuses mainly on the formal annotation of the functions of individual tools. These functions are described by the EDAM ontology. The thesis designs and implements a web application that will show selected reports and most important statistics from data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Raček
  • Oponent: doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma