Bc. Petr BARÁNEK

Diplomová práce

Úskalí profese příslušníka Vězeňské služby České Republiky ve vztahu k rodině

The pitfalls of working as a correctional officer in the Czech Prison system in relation to the family
Anotace:
Diplomová práce se zabývá úskalími profese příslušníka Vězeňské služby České republiky ve vztahu k rodině. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena na pět kapitol, v nichž je rozebrána organizační struktura Vězeňské služby České republiky, jsou v nich popsány její hlavní úkoly, jakož i konkrétní úkoly dvou hlavních uniformovaných složek plnících úkoly při zajištění …více
Abstract:
This thesis deals with the impact of Czech correction officers professional pitfalls on their family life. It is divided into theoretical and practical sections. The first section is further divided into five chapters analyzing structure of the Czech Prison system, describing its main objectives as well as the main tasks of its two uniformed services performing duties related to custody and imprisonment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016
Zveřejnit od: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Rubeš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARÁNEK, Petr. Úskalí profese příslušníka Vězeňské služby České Republiky ve vztahu k rodině. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta