Bc. Dan Mazáč

Diplomová práce

Interkulturní management v konkrétní organizaci

Intercultural management in a particular organization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problémy, které vznikly odlišnými kulturami rumunské a české v dané firmě. V teoretické části jsou definovány zejména pojmy mezinárodní kultura, interkulturní komunikace a další východiska a přístupy vhodné ke zkoumání této problematiky. Celý výzkum byl inspirován dle Hofstedeho dimenzí. Praktická část je věnována výzkumu, který byl rozdělen na kvalitativní a kvantitativní …více
Abstract:
This diploma thesis discusses problems originating on the basis of differences between Romanian and Czech cultures in a specific company. The theoretical section defines the terms: international culture, intercultural communication and other starting points and approaches suitable for examining this issue. This research was inspired by Hofstede s dimension. The practical section is devoted to research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. PhDr. Radim Maňák, Ph.D.
  • Oponent: Tomáš Tykva, Mgr. Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.